Страхование (Шпаргалка)

За формами звязку з СК розрізняють безпосередній звязок та систему генеральних агенств. Система ген агенств бедується за теріторіально адміністративною ознакою. В кожній АТО створюється ген агенство в якому працює штат страхових агентів , які по мірі необхідності можуть залучати суб агентів. Перевагою цієї системи є її гнучкість та мобільність та відсутність витрат на утримання великого штату робітників та великої кількості філій.

Страхові брокери – це юо або фо які зареєсторовані як субєкти підприємницької діяльності і здійснюють свою діяльність від свого імені на підставі доручення страховика або страхувальника. Брокерська дільність спрямована на визначена потреби страхувальника в отриманні страхових послуг , консультуванні , наданні допомоги у розробці умов договору стр-ня , пошуку страховиків , що відповідають умовам клієнта , веденні переговорів та кладання договорів за дорученням страхувальника , підготовці документів для визначення збиків в разі настання страх події. Взаємовідносини між СК та брокером регулються договором , що визначає характер їх взаємовідносин. Брокер зобовязаний забезпечити укладання договору страхуваня на найбільш вигідних для страхувальника умовах зі страховиком який має стійке фін положення . Брокер повинен надати вичерпну інформацію про страховика . Для страх брокерів ісують певні обмеження

1 неможна провадити іншіх видів посередницької діяльності крім страхової,

2 з 1 СК може бути укладено договорів на суму страх премій , що не перевищ 35% страх премій брокера за рік.

3 сума утримув премій за квартал не може превищувати розміру сплаченого СФ

4 брокер може утримувати премії коли він забезпечує надання чинності договору страхування

Згідно чиного законодавства посередники не можуть проводити діяльність на користь іноземних СК за винятком тих випадків коли це передбачено м/н угодами в цьому випадку органи страхнагляду розробляють особливі умови ліцензування та сертифікації.

Розбіжності між агентами і брокерами

1 Страхування для брокера є єдиним занняттям , для агента часто навпаки

2 Для брокера необхідні спеціальні зання в галузі страхування , для агента часто цього непотрібно

3 Винагарода для брокерів часто більша ніж для агентів

4 Брокер діє від свого імені , агент є представником СК

Великі компанії часто створюють брокерські фірми для власних потреб. Брокери відіграють дуже важливу роль на ринку Ллойду.

Тема : Заключення та ведення страх угоди.

Заява про страхуваня

Це документ є формою отримання страховиком інформації про ризики які необхідно застрахувати .Тому заява повинна бути складена чітко і змістовно. СК самостійно розробляють бланки заяв виходячи зі своїх пореб. Бланк заяви містить перелік питань на які необхідно відповісти страхувальникові . Ці питання стосуються характеристики майбутнього обєкту страхування та факторів , що можуть впливати на ступінь ризикованості операції. Ця заява заповнюється страхувальником і подається страховику або посереднику. Як правило заява не використовується як засіб збору інформації при страхуванні велеких обєктів через складність в описанні всіх факторів впливу на ступінь ризику. Тому страхування крупних ризиків здійн як правило через посередників. Дуже часто для цього використовують агентів , які здійснють попередній візит на обєкт . Обсяг і розмір заяви залежить від кількості інформації яку хоче отримати СК про обєкт страх-ня. В більшості випадків заяваскладається зі стандартних запитань ( для всіх видів старахуваня ) та специфічних які необхідні для унікальних випадків.

Обовязковими розділами є декларація і застереження В декларації страхувальник заявляє , що подана в заявіінформація є правдивою і повністю відповідає йогго знанням про обєкт страхування. Це необхідно для встановлення між СК стр-ком взаємовідносин найвищої добросовісності. Застереження попереджає страхувальника , що у випадку виявлення шахрайства СК звільняється від всіх зобовязань по даній угоді , або СК обмежує свою відповідальність. Якщо страховик приймає заяву то далі наступає процес андерайтингу ( для складних видів страхування ) Для простих видів як правило СК видає страхувальнику поліс і він вносить страхову премію згідно з умовами полісу.

При укладанні угоди страхування СК має право запросити у страхувальника документи аудиторської превірки , що відбивають фін положенння страхувальника.

2 Страх поліс правила страхування

Страховий поліс це свідоцтво про укладання договору страхування

На ранніх етапах страхування кожний поліс складався окремо . Тепер для більшості видів страхування існують стандартні поліси , що значно спрощує роботу СК

Структура полісу

1 частина : Заголовок( назва док-та, риквізити страховика та страхувальника , зазначення обєкту страхування )

2 частина : Преамбула складається з 3 частин

1) визначається що основою договору страхування є заява ,що складає невідємну частину договору страхування.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7