Страхование (Шпаргалка)

Страховий платіж = страхова сума * тариф. Платіж мже вноситися одночасно або за 2 рази.

Відмовити увиплаті страх відшкодування СК може у випадку зміни ступеню страх ризику, порушенні норм безпеки, при наявності подвійного страхування і здійсненні виплати іншим страховиком Якщо на суму франшизи заключено додатковий договір з іншим страховиком то франшиза завжди вираховується.

Дії страхувальника при натанні страх події

1) Повідоми СК протягом 3-5 днів

2) Повідомити органи пожної охорони та інші відповідні органи

3) Зберігати майно в стані в якому воно опинилося після страх події

4) Повинен вжити заходів для рятування застрахованого майна

5) Повинен надати СК можливість проведення розслідування причин настання страх події

Якщо подія визнається СК страховою то на підставі заяви СТ складається акт про пошкодження майна. СК повинан почати складати акт не пізніше 3 днів з моменту отримання заяви СТ Процес складання триває 5-10 днів з дня отримання заяви. В акті здісн повний опис майна , завданих пошкоджень в додатку до нього визначається розмір збитків. Вартість постраждалого майна визначається бухдокументами якщо вони знищені то вартість майна визначається на пдставі звітів мат відповід осіб які складають ці звіти у звязку зі страх подією. Розмір збитків встановлюється окремо по групах майна.

Методи встановлення збитків при вогневому страхувані

1 Вартість майна – вартість залишків які можна використати ( ремонтувати не можливо )

2 Вартість ремонту – вартість залишків ( можна відремотувати )

Вартість ремонту визначається на підставі кошторису СТ, вартість складанння кошторису і робоа експертів теж включається до збитків. Розмір збитків по ТМЦ = Вартість до події – вартість після події. Оцінка проводиться у присутності представників СК та СТ . Якщо розслідування затягується то по закінченні 1 місяця на вимогу СТ може бути здійснено авансові платежі по сумі збитків які більш-менш визначені. При суперечці може бути проведена експертиза за рахунок сторони яка її вимагає. У випадку порушення проти СТ судової справи виплата може бути відкладена. За договром відшкодовується не тільки прямі а й непрямі збитки.Якщо сума відшкодування = страх сумі то договор припиняє дію, якщо не = то договор продовжує діяти в сумі різниці між страх сумою і сумою від-ня. Після виплати відшкодування до СК переходять всі права на майно в межах відшкодованої суми.

2 Страхування від перев увиробництві

Обсяг відповідальності = обсягу відповідалльності по страхуванню майна + втрати в наслідок простою

Обєкт втрати від простою через мат збитки від страх події із застрахованим майном.

Втрати від простою:

1) поточні витрати СТ для продовження госп діяльн в період переви у виробництві

2) втрати прибутку в наслідок простою та витрати які несе СТ для того шоб по відновлені діяльності вийти на первинні обсяги.

До цих витрат відносяться : зп робітників і служб , нарахування на зп, аренда, постійні податки, відотки по кредитах, амортизація. Страхове відшкодування розповсюджується на поточні витрати + неотриманий прибуток .до поточних витрат не відносяться ПДВ, АЗ, мито, загальногосподарські витрати, витрати на перевезення товарів, витрати по незастрахованій1 діяльності, фін санкції не повязані з застрахованою діяльністю. Страхова сума = страховій сумі по страхуванню майна , якщо неможливо так встановити стр суму то вона встановлюється виходячи з випуску продукції в оптових цінах за попередній рік. Термін дії договору 1 рік. Страхова премія визнач у % до страх суми для кожного СТ окремо. Розрахунок адекватних тарифних ставок дуже складний процес тому звичайно їх встановлюють з коеф 1.5 до ставок тарифу по страхуванню майна. Розмір збитків залежить від тривалості переви у виробництві. Тому дуже важливо визначити тривалість часу за який СК буде відшкодовувати збитки. При даному ивді страхування встановлюється як правило франшиза ( у відсотках від страх суми 10% або у вигляді часу простою ) При настанні страх випадку розмір страхового відшкодування на основі поточних витрат СТ по застрахованій діяльності і прибутку отриманому за період 12 міс від застрах діяльності. . Якщо прибуток не отримувався то відшкодовуються тільки поточні витрати. Поточні витрати розраховуються так

В = Т * ( к * Фзп + В ін )

Т – час простою в днях , Фзп одноденний фонд зп робітників що працюють на обладнанні яке зупинилось , к – коеф врахування використаання робітників та зниження їх зп , В ін - інші одноденні витрати на зупин обладнанні.

К = ( 1 - Д /100 )*( 1 – З/100 Д ) – доля інших робітників , що використовуються на інших роботах під час простою , З - % зменьшення зп робітників під час простою. Втрати прибутку теж визначаються за формулою П = Р( О баз - О пр ) , Р – рентабельність , О баз можливий обсяг виробництва О пр – обсяг виробництва на інших обєктах .

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10