Страхование (Шпаргалка)

3 Страхування відповідальності товаровиробників

Страхова сума встановлюється в залежності від збитків які можуть зазнати споживачі

Страхова сума це ліміт відповідальності який бере на себе Ск . Ліміт може бути встановлений таким чином :

1) Встан сукупного ліміту відповідальності

2) Встановлення ліміту по шкоді для життя і здоровя окремо

3) Встановлення лімітів по конкретному страх випадку і по кожному застрахованому ризику

Практично завжди використовується франшиза. Договір заключається на гарантійнийстрок товарів , якщо більше то підвищуються тарифи. Через те що шкода може проявлятися через значний проміжок часу дуже важливим є встановлення того чи діє на момент винекнення страх події страховий договір

4 Страхування працівників від нещасних випадків

Проводиться як в добровільній формі (за рахунок прибутку) так і вобовязковій ( валові витрати

Обовязкове страхування розповсюджується на робітників що зайняті на небезпечних роботах. Перелік цих робіт затверджений комітетом по справах нагляду за охороною праці.

Обєкт – життя здоровя працездатність працівників

СТ – підприємство

Застраховані – працівники. При укладанні договору страхування повний перелік застрахованих включається в спец список-додаток до страхової угоди. СТ самостійно визначає склад застрахованих Страхова сума встановлюється за згодою сторін , при обовязковому страхуванні вона встанолюється законодавчо

Обсяг страхової відповідальності :

1) смерть застрахованого від нещасного випадку

2) Травмування застр-ного в наслідок нещасного випадку і встановлення йому інвалідності

3) Тимчасова втрата працездатності в наслідок нещасного випадку.

Перелік нещасних випадків - у договорі страхування. Відшкодування не виплачується :

1) якщо страхова подія , що призвела до тарвмування або смерті була повязана із здійсненям злочину застрахованою особою

2) Якщо це була спроба самогубства

Страховий тариф 1-5% , по обовяковому страхуванню встановлюється максимальний розмір тарифу ( льотчиків – 2% , водіїв 1% ). Страховий платіж вноситься одноразово .

При настанні страх випадку виплата проводиться наступним чином

1) у випадку смерті 100 % страх суми

2) При встановлені інвалідності : 1 гр – 80 –100% , 2 гр – 75 –80%, 3 гр – 50 %

3) При тимчасовій втраті працездатності 0.5 – 1 % за кожну добу втрати , але сукупна виплата не більше 50-60 % страх суми.

Дії СТ при настанні страх події

1) Складання акту про страх подію , при обовязковому страхувані форма акту затверджена законодачо

2) СТ повинен видати справку потерпілому з даними про страховика ( назва , адреса, телефони , реквізити страх договору)

3) СТ повинен повідомити СК про настання страх випадку

Пісяля цього застрахований або його спадкоємець подає страховику наступні документи :

1) заяву про виплату

2) акт про нещасний випадок

3) мед довідку про терміни тимчасової втрати працездатності ( встановлення інвалідності або свідоцтво про смерть)

Це стндартний набір документів і він повинен бути обумовлений в страх угоді. На протязі 7-10 днів СК повинна провести виплату готівкою або через свою касу або через касу СТ шляхом перерахування горшей на його р/р. Також можна перерахувати гроші на особовий рахунок застрахованого.

Тема : Страхування с/г підприємств

1 Особливості страхування майна сг підприємств

особливості галузі сг

1) залежність від природніх кліматичних чинників ,значні коливання врожайності та доходності гс підприємств.

2) Сезонність виробництва і тривалість виробничого процесу. Нерівномірність затрат та доходів на протязі циклу

3) Специфічний склад основних фондів ( + робочі продуктивні тварини , багаторічні насадження )

4) Специфічні обєкти страхування

Обєкти страхування для сг підприємства :

1) будіввлі , споруди техніка , незавершене вир-во, сировина матер інвентар прилади продукція . Ця група стархується на тих же засадах що і для іших підприємств

2) врожай сг культур та багаторічних насаджень

3) сг тварини

кожний обєкт страхування страхується за окремим договром

2 Основні умови страхування сг культур

Обєкт – основна продукція культури , для культур з декількома видами продукції застрахованими є всі види

Страхується врожай всіх видів сг культур крім дерев та сінокосів , а саме:

1) Озимі та ярові зернові і зернобобові культури

2) Техн к-ри

3) Овочеві

4) Баштанові

5) Кормові

6) Ягідні

7) Виноградники

8) Питомники

9) Теплиці та ін

При обовязковому страхуванні компенсуються кількісні втрати при добровільному ще й якісні. При страхуванні кількісних втрат вартість врожаю визначається виходячи з середньої врожайності за останні 5 років з 1 га і вдповідної ціни з розрахунку на площу з якої планувалося отримати урожай. При добровільному страхувані вартість врожаю може бути визначена виходячи з 3 найкращих з 5 останніх років , але при цьому тарифи зростають пропорційно до зростання середньої врожайності

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10