Страхование (Шпаргалка)

3 Основні умови страхування сг тварин

Проводиться у добровільній формі

Тварини подільються на 5 груп

1) продуктивні тварини ( ВРХ , вівці кози віком від 6 міс, свині, пишні звіри, кролі від 4 міс, дом птиця від 5 міс, коні верблюди мули , віслюки від 1 року.)Ця група страхується на випадок загибелі від стихійних лих інфекцій пожеж і нещасних випадків.

2) Молодняк тварин що не досягли вказаного віку. Страхується на випадок вісх подій за вийнятком інфекційних захворювань

3) Високоцінні племенні тварини , що занесені в держ племінну книгу

4) Сімії бджіл у вуликах

5) Зоопаркові тварини , сторожеві собаки від 8 міс , гусінь шовкопряду

Страхові випадки для всіх тіж самі що і для 1 гр. Загибеллю тварин вважається не тільки їх смерть а і вимушений забій повязаний з подіями від яких проводилось страхування

На страхування не примаються :

1) хворі та виснажені тварини

2) тварини у пологовому та післяпологовому стані

3) тварини з зони крантину

Договір страхування укладається при страхуванні всіх тварин данного виду у господарстві. Договір заключається на рік якщо більше то щорічно перераховуються страхові премії. Для встановлення варотсті тварин використовуються дані балансу або ринкові ціни. По конях мулах верблюдах вартість зменшується на суму зносу . Якщо страхується тварина не на повну вартість то при виплаті відшкодування використовується пропорційна ситема Страхова премія= Вартість тварини * тариф. Ставки коливаються в залежності від виду тварин: ВРХ 1% , свині 5-8% вівці коні кози 2-3 % птиця пушні звіри 5% бджоли 5%.

При настанні стр події СТ в 3 денний строк повинен повідомити про це СК , представник СК в 3 дений строк повинен виїхати на місце події щоб скласти стр акт. Акт складається у присутності представників СК СТ вет лікаря іноді представників влади , факт настання страх події повинні підтвердити компетентні органи. Акт підписується СК СТ. Розмір збитків обчислюється виходячи з цін по яких було прийнято тварин на страхування. При відшкодуванні враховується амортизація робочих тварин. При вимушеному забої сума збитків = різниці між вартістю худоби і сумою реалізації продуктів забою. Відшкодування виплачується на протязі 7-10 днів після страх події. Не рідко встановлюється ліміт відповідальності СК ( 70-80%)

Тема страхування кредитних ризиків

1 Суть і види страхування кредитних ризиків

В кредитній угоді завжди існує обєктивна небезпека понесення втрат сторонами угоди . Існує 4 варіанта кредитних взаємовідносин : фін кредит , ком кредит, авансовий кредит , заставний кредит Для кожної форми взаємовідносин існує свій вид страхового захисту

Фін кредит – страхування банк кредитних ризиків , страхування відповідальності позичальника

Ком кредит страхування експортних та ін ком ризиків

Аванс кредит – страхування депозитів та облігацій

Залоговий кредит – стархування заставного майна

Основний ризик кредитної операції матеріально проявляється у неповерені боргу та відсотків

2 Страхування банківських гарантій

3 Страхування заставного майна

Застава – це передані боржником кредитору цінності на які кредитор отримує всі права для відшкодування своїх збитків у випадку коли боржник не виконує своїх зобовязань по поверенню позичених коштів та/або плати за їх користування як це зазначено в кредитні й угоді.

Види застав : заклад ( рухоме майно ), іпотека ( нерухоме майно ), вони і є обєктами страхування . Страхові випадки : стихійні явища, вогонь, крадіжка . Заставою не можуть бути культурні та існоричні цінності.Договір страхування уклад на підставі заяви до якої додається повний опис заставного майна . Також до заяви доадється договір про заставу та документ , що підтверджує право вланості на заставу. Страхова сума = вартості майна яку визначили боржник і кредитор при укладанні договору застави враховуючи знос майна. Майно вважається застрахованим тільки в тому місці яке зазначене в страховій угоді , при переміщені страховий захист втрачається. Термін страхування як правило співпадає з терміном кредитної угоди . Премія виплачується одночасно . На неї впливає вартість майна , термін дії договору , вид застави .

Сума

Заклад

Іпотека

2000

3-4

2-3

10000

5-6

4-5

50000

До 20

До 12

Більше

угода

Сторін

     
Перейти на страницу: 3 4 5 6 7 8 9 10