Страхование (Шпаргалка)

Тарифи розраховуються на 1 рік якщо дія договору менше то і тариф зменшується ( 1 міс 25% річного тарифу , 3 місяці 75 % річного тарифу , менше місяця = повний місяць

При настанні страх події СТ повинен зробити

1) СТ повинен запобігти подальшому псуванню майна

2) У випадку пожежі чи крадіжки повідомити відповідні органи

3) Скалсти перелік пошкодженого майна а також підготувати всі необхідні документи для встановлення причини страх випадку

4) повідомити СК протягом 3 днів

5) при прибутті представника СК надати цому всі необхідні документи та забезпечити доступ до застрахованого майна для зясування розмірів збитків

При порушенні СТ цих дій СК може відмовити у виплаті відшкодування. Розмір збитків визначається у присутності предстваників СТ і СК і оформляється стрх актом . Порядок визначення як і в майновому страхуванні

4 Стр-ня експортних комерційних кредитів і інших ком ризиків

Обсяги експ імп операцій дуже великі і вони обтяжені значним ризиком. Тому страхування даних кредитів здійснюють спеціалізовані державні або напівдержавні страхові організації.

Групи ризику

1) економічні ( банкруцтво імпортера, тривала неплатоспроможність імпортера, уникнення імпортером від виконання зобовязань)

2) політичні , які перешкоджають виконанн імпортером свої зобовязань . Ці ризики можуть страхуватися реально тільки за рахунок коштів держави. Тобто стархові компанії виплачують відшкодування по даних подіях за рахунок коштів бюджету держави , але й премії по даному страхуванню надходять до бюджету.

В Україні страхування даних ризиків покриває збитки від неоплати поставлених товарі і виконаних робіт , що зідійснені на протязі дії договору страхування . Також покриваються витарти по запобіганню збитків або їх зменшенню. Не покриваються

1) фін санкції по рекламаціях та збитки від коливання курсів валют

2) збитки від невиконання контрактів для яких відсутні необхідні дозволи та ліцензії

3) збитки які є наслідком воєнних дій, економічних санкцій

Страхова подія – неплатоспроможність покупця визнати яку можна за умов :

1) відкриття судового процесу у справі про неплатоспроможність покупця

2) відкриття судового процесу у справі по запобіганню банкруцтва покупця

3) невиконання судових рішень

4) безперспективність очикування платежу по рахунку через доведені несприятливі обставини

Страховим випадком ввважається несплата боргу по застрахованих рахунках протягом 6 міс з дати закінчення строку встановленому у договорі страхування.

При визначені збитків із суми несплачених рахунків вираховується

1) зустрічні вимоги іноземного покупця

2) доходи від реалізації забезпечення

3) всі надходження після настання страх події

5 Банківський поліс

Єдиний поліс який покриває випадки :

1) шахрайство банк службовців

2) крадіжка пошкодження знищення грошових знаків що знаходяться у приміщені банку або у його клієнта

3) крадіжка пошкодження знищення драг металів, каменів , ЦП , бух документів що знаходяться у приміщені банку або у його клієнта

4) Втрата пошкодження цінностей під час транспортування у спец машинах

5) Збитки повязані з підробкою фін та бух документів

6) Збитки у звязку з прийняттям банком фальшивих ден знаків

В деяких країнах да цих подій додається збитки від вимагательства

Окремим випадком є страхування від компютерного шахрайства . Страхові випадки

1) злочинне введення в компьтерну мережу електр інформ, зміна інформ, або прекривлення інформації

2) злоч введення іформації в машини для рахування грошів

3) знищення електр інформації

4) злонавмисного складання інструкцій для комп

5) проникнення в комп систему клієнтом банка і виконання невірних розпоряджень

6) злочинні дії фін установ і розрахункових палат

6 Страхування облігацій та депозитних вкладів

Засіб забезпечення надійності діяльності банків

Цілі страхування:

1) забезпечення і укріплення довіри до банків

2) захист інтересів вкладників та акціонерів

В усіх краінах це страхування не здійсн на комерційних засадах , а тільки за допомогою державних органів страхування .Страхувальником є банк , який вносить кошти до державної установи страхування депозитів . Ця організація відшкодовує вкладникам(застрахованим) втрати при банкруцтві банку.

Ставки коливаються від 0.012 до 0.15 %. В різних країнах встановлюється певні ліміти відповідальності ( відносні або абсолютні ) на одного вкладника та для кожного банку. В Україні введено страхування депозитів з травня 1996 . Українські банки повинні формувати страховий фонд за рахунок купівлі ОВДП на суму еквівалентну 1% СФ , щоквартально банк повине прераховувати вцей фонд 0.5 % від розміру власних коштів у формі ОВДП , фонд вважається сформованим коли він дорівнює сумі депозитів. У випадку ліквідації банку страх фонд переходить до ліквід комісії яка визначає мак суму компенсації на 1 вкладника шляхом ділення суми фонду на кількість вкладників.

Перейти на страницу: 4 5 6 7 8 9 10